Woordenlijst informatie


Titel

DAMO thesaurus

URI

https://aquo.begrippenxl.nl/damo/nl/page/

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Voorkeurstermen Alternatieve termen Zoekterm