Aquo-standaard

Deze begrippen zijn afkomstig uit de Aquo-standaard – de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op.

Zie Aquo